Terug in de tijd

Een overzicht van de ruim 400-jarige geschiedenis van Grootseminarie tot Diocesaan Pastoraal Centrum wordt hier voorgesteld in een twintigtal items.

Het Concilie van Trente en het seminariedecreet
Het Standonckcollege
Aartsbisschop Mathias Hovius en de oprichting van het seminarie
De seminariegebouwen in de 17de eeuw
Het seminarieleven tijdens de 17de eeuw
Kardinaal d'Alsace en de uitbreiding van het seminarie in de 18de eeuw
De 18de-eeuwse seminariekapel
Seminariepresident Petrus Dens
Het seminarieleven tijdens de 18de eeuw